Artikler

Hvordan fungerer et lasernivå?

Innholdsfortegnelse

Introduksjon

Lasernivåer kommer i en rekke design, og noen er applikasjonsspesifikke. De to mest grunnleggende komponentene i alle lasernivåer er en utjevningsbase som kan hvile på en overflate eller et stativ. Basens funksjon er å projisere bjelken i ønsket høyde. Den andre viktige komponenten er et utjevningssystem, enten automatisk eller et åndnivå festet til enheten.

Grunnleggende enheter bruker et åndsnivå for å orientere oppsettet. Brukeren må justere enheten manuelt for å samsvare med markeringen i åndenivået. Dette gjøres ved å justere nivået i forhold til basen eller ved å plassere enheten på nytt.Nyttige nøkkelpunkter

Størrelsen og spesifikasjonene på et lasernivå kan variere veldig fra enhet til enhet. Interessant nok ser det ut til å være et lasernivå for omtrent alle byggeprogrammer du kan tenke deg. Et lasernivå tar alt gjetningsarbeidet av nøyaktig justering og kan kutte ned på tid og penger som igjen kan spare deg for tid og penger. Et lasernivå av god kvalitet trenger ikke å være det dyreste ettersom mange billigere lasernivåer har en god del spesielle funksjoner for deres prisklasse.

Hvorfor lasernivå

Lasernivåer brukes i en rekke bruksområder, alt fra DIY-renoveringsprosjekter til større byggeplassjobber. Enhver overflate som må være jevn, vil dra nytte av bruken av et lasernivå. Det er mange forskjellige typer lasernivåer på markedet, og hver av dem har sine egne personlige spesifikasjoner. Med så mange flotte lasernivåer å velge mellom, vil du ha stor nytte av å først se på prosjektet eller oppgaven.

Beste type lasernivå

Noen viktige ting å legg merke til når du handler for et lasernivå er størrelsen på oppgaven du skal prøve, samt hva slags dimensjoner du skal jobbe med. Vil du trenge en roterende lasernivå eller en tverrstråle med en loddlinje. Mengden lys du skal jobbe i, vil påvirke synligheten av laseren i stor grad, så det er viktig å ta stilling til om det er et arbeids- eller interiørjobb. Alle disse faktorene vil hjelpe deg med å bestemme hvilken type nivå laser du bør kjøpe, samt alt ekstra tilbehør du måtte trenge.

Slik setter du opp et lasernivå riktig

Å bruke et lasernivå av god kvalitet er den mest optimale måten å få riktige resultater fra byggeprosjektet ditt. Følg disse enkle trinnene for å få ditt lasernivå i gang:

  • For å begynne å bruke enheten må du forsikre deg om at batteriene er riktig installert eller at enheten er ladet, avhengig av type strømkilde.
  • Sett basen på enheten på overflaten du har tenkt å projisere fra. Unngå å sette enheten i øyehøyde for å unngå å utsette øynene dine for bjelkene ved et uhell.
  • Overflaten som basen er satt opp på, skal være mer eller mindre plan, siden justeringer kan falle utenfor det praktiske området til basen, hvis overflaten er ujevn. Manuelle enheter bruker åndsnivået for å få basisoppsettet. Selvutjevnende enheter kompenserer automatisk i overflaten den hviler på og ikke er i vater. Slå på enheten slik at strålen sendes ut på arbeidsflaten du har tenkt å måle eller merke på.
  • Roter eller juster enheten på horisontalt eller loddrett nivå etter behov for å rette bjelken på ønsket sted. Forsikre deg om at basen forblir stabil. Merk den vertikale, horisontale eller prikken som projiseres av bjelken, på arbeidsflaten.
  • Markeringene vil være plan i forhold til overflaten enheten ble satt opp på.
  • Selvnivellerende enheter har et bevegelsesområde vertikalt og kan kompensere innenfor en rekke funksjoner for den interne mekanismen. Hvis det er behov for mer høyde, må høyden på sokkelen justeres tilsvarende.

Andre viktige spesifikasjoner

Selvnivellerende enheter er mer nøyaktige, og justeringen gjøres av enheten selv for å finne ekte horisontal og vertikal justering. Disse enhetene er mer egnet for situasjoner der det blir flyttet oftere. Enheten bruker et internt magnet- og pendelsystem som gjør det i stand til selvnivå. Lasernivåenheter kan projisere en enkelt prikk eller vertikale og horisontale linjer. De mer komplekse rotasjonsenhetene brukes til å projisere en bjelke over en stor avstand; en spesiell detektor brukes til å tolke bjelkene.

Konklusjon

Det er lurt å ha en generell kunnskap om bygningsdesign og layout før du kjøper et lasernivå. Når du har denne informasjonen klar, vil du sørge for at du vet hva du leter etter når det kommer til visse funksjoner og spesifikasjoner, siden du ikke kan møte opp til en byggeplass med en minipunktslaser og forvente å bygge et hus med den.